zondag, juni 16, 2024
Bel voor een afspraak +31 (0) 13 535 38 53

Diensten

Naast het opstellen van de jaarrekening, beoordelen wij deze ook. Dit alles om u een eerlijk inzicht te geven in waar u staat met uw bedrijf en adviezen te kunnen geven voor verbeteringen. 

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

het opstellen en beoordelen van prognoses;

het maken van tussentijdse rapportages;

het opstellen van jaarrekeningen;

het inrichten en verzorgen van geautomatiseerde financiële- en salarisadministraties;

publicatiestukken verzorgen ten behoeve van de Kamer van Koophandel.