vrijdag, juli 19, 2024
Bel voor een afspraak +31 (0) 13 535 38 53

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Van Gool Administratie of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:            Mike van Gool
Onderneming:          Van Gool Administratie
Bezoekadres:            Gondelstraat 8
                                  5017 CK Tilburg

E-mail:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer:     +31 (0) 13 535 38 53
KvK-nummer:            78550858
 

Van Gool Administratie is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Van Gool is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Van Gool is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Van Gool Administratie, waaronder https://www.vangooladministratie.nl/

Van Gool verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Van Gool Administratie opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Van Gool Administratie Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Van Gool om de overeenkomst uit te voeren.

Van Gool Administratie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Van Gool Administratie altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Van Gool Administratie worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1)    voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, burgerservicenummer, paspoortnummer en geboortedatum;
2)    voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode woonplaats en e-mailadres;
3)    voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1)    in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na het verkrijgen van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of indien de overeenkomst is beëindigd;
2)    in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst;
3)    in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: indien u niet op het aanbod bent ingegaan, en het aanbod verlopen is;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Van Gool Administratie gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Van Gool Administratie, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het juist kunnen leveren van diensten maakt Van Gool Administratie gebruik van een aantal externe online services. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het leveren van de online dienst, worden verstrekt aan de externe partijen. De externe partijen verzamelen en gebruiken de gegevens ten behoeve van de loonadministratie, de online aangifte en een fiscale online service.

Het staat Van Gool Administratie vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Van Gool Administratie ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Van Gool Administratie De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Van Gool Administratie In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Van Gool Administratie;